PROVNINGSPORTAL

I vår provningsportal utför vi alla belastningsprov för att slutgiltigt säkerställa produktens säkerhet.

PORTALEN HAR FÖLJANDE KAPACITET:
  • Max provningskraft: 75T med option upp till 150T

  • Max höjd invändigt: 5 m

  • Max längd invändigt: Anpassningsbar från 6–12 m

  • Max bredd: Ingen begränsning på bredden
 

Kontakta oss för tester och frågor kring provbelastning.