top of page

CB1002. Krankorg för 2 personer

Våra personkorgar för upphängning i krankrok säkerställer säkra lyft på arbetsplatsen.


Korgarna är framtagna i överensstämmelse med kraven i AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar samt standard SS-EN 14502-1 Kranar – Utrustning för lyft av personer – Del 1: Fritt upphängda arbetskorgar.

Krankorg för 2 personer. En smidig personkorg för arbete och inspektion. Våra personkorgar kan utrustas med ett flertal tillbehör såsom strålkastare, brandsläckare och anslutningar för el och tryckluft. Kontakta oss gärna för närmare beskrivningar av möjliga utföranden av er personkorg. 


Välkommen att kontakta oss för konfiguration och rådgivning!

Gör din förfrågan här:

Produktnamn

CB1002. Krankorg för 2 personer

Förfrågan Personkorgar
bottom of page