top of page

GDPR

Din sekretess är mycket viktig för oss på Lyftnord. Vi har därför tagit fram en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Policyn är till för att tillvarata de rättigheter och den integritet som krävs av oss som företag och utgår från GDPR-förordning (General Data Protection Regulation).

Vår policy för personuppgiftshantering

Syftet med vår policy för personuppgiftshantering är att säkerställa att Lyftnord AB hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna policy löpande. Den aktuella och senaste versionen kommer alltid finnas publicerad här på vår hemsida.

Vi behandlar personuppgifter när vi har ett berättigat intresse eller en i övrigt laglig grund för att behandla personuppgifter. Detta för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet och fullgöra våra förpliktelser enligt lag och avtal mot kunder, leverantörer och andra parter. Vi behandlar personuppgifter för att upprätthålla affärsrelationen, säkerställa garantier, god service, uppföljning och information samt marknadsföring och kundanalyser.


Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Då bolaget gör affärer med andra företag, B2B, har vi ett mycket litet behov av personliga uppgifter gentemot kunder och leverantörer. Vi lagrar inte personuppgifter längre tid än vad vi behöver utifrån lagkrav och/eller berättigat intresse.

 

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till tredje part om inte samtycke finns till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Lyftnord kan exempelvis komma att lämna dina personuppgifter till tredje part såsom speditörer av våra produkter.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifterna som vi behandlar och lagrar är: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, funktion/titel, avtalsrelaterad korrespondens. Då företag drivs som enskild firma behandlar vi även personnummer.

 

Den registrerades rättigheter

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du har en gång per år rätt till att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post.

Ditt besök på vår webbplats

När du besöker vår hemsida samlar vi in din IP-adress, geografisk position och sökintressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig. När du besöker vår hemsida samtycker du även till att vi får lägga cookies på din dator. Sådana cookies följer dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

KONTAKT I FRÅGOR GÄLLANDE GDPR

Om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss.

Lyftnord AB

Föreningsgatan 7C

981 31 Kiruna

info@lyftnord.se

Tel: 0980-164 69

bottom of page