top of page
LYF_provningsportal_66000.png

PROVNINGSPORTAL

I vår provningsportal utför vi alla belastningsprov för att slutgiltigt säkerställa lyftutrustningens säkerhet. Detta erbjuder vi också som tjänst för externa kunder. Vi besiktar, provbelastar och CE-märker er nya eller befintliga utrustning.  

LYF_provningsportal_66000.png

PORTALEN HAR FÖLJANDE KAPACITET:

  • Max provningskraft: 75 ton med option upp till 150 ton

  • Max höjd invändigt: 5 m

  • Max längd invändigt: Anpassningsbar från 6–12 m

  • Max bredd: Ingen begränsning på bredden

Kontakta oss för tester och frågor kring provbelastning.

bottom of page