top of page

FB1001. Truckkorg för personlyft

Våra standardkorgar för truck uppfyller alla krav på säkerhet och passar de flesta trucktyper på marknaden. 


Korgarna är tillverkade enligt AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar och SS 3628 Truckar och lyftvagnar – Arbetskorgar för tillfälliga personlyft – Krav. Endast arbeten av tillfällig karaktär som underhåll, inspektion och inventering får utföras.

Denna robusta arbetskorg för lyft med gaffeltruck kan designas utifrån era önskemål. Den har i grundutförandet dörr för av- och påstigning men kan också fås med ramp eller andra anpassningar.


Välkommen att kontakta oss för konfiguration och rådgivning!

Gör din förfrågan här:

Produktnamn

FB1001. Truckkorg för personlyft

Förfrågan trucktilbehör
bottom of page